Έκδοση βιβλίου το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα ιστορικά στοιχεία της Μάχης και του Ολοκαυτώματος των Βασιλικών και θα αποτελέσει έγκυρη βάση τεκμηρίωσης για τους ιστορικούς, τους μελετητές και τους εκπαιδευτικούς