Σε όλα τα σχολεία του Δήμου Θέρμης

Με αφορμή τη Μάχη και τον αγώνα για την ελευθερία, μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων δημιουργούν ελεύθερα εικαστικά έργα