Στα Βασιλικά

Οι γυναίκες των Βασιλικών υφαίνουν σε παραδοσιακό αργαλιό την αυθεντική σημαία της επανάστασης