Στην πλατεία Χάψα

Δημιουργία μιας ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής εμβαπτισμένης πραγματικότητας με περιεχόμενο σχετικό με τη Μάχη των Βασιλικών και την συμβολή της στην Επανάσταση του 1821. Η εφαρμογή θα εμφανίζει ένα διαδραστικό παιχνίδι κατανόησης, με τη μορφή quiz, που θα απευθύνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στους θεατές