Σε όλα τα σχολεία του Δήμου Θέρμης
Με αφορμή τη Μάχη και τον αγώνα για την ελευθερία, μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων δημιουργούν ελεύθερα εικαστικά έργα