Σε όλα τα σχολεία του Δήμου Θέρμης
Οι μαθητές των νηπιαγωγείων και των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού αποτυπώνουν ζωγραφίζοντας τη δική τους αντίληψη για την ελευθερία