Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Εγκατάσταση και λειτουργία Μόνιμου Κέντρου Ιστορικής Πληροφόρησης με τη μορφή έκθεσης για την επανάσταση της Χαλκιδικής και τη Μάχη και το Ολοκαύτωμα των Βασιλικών