Σε όλα τα σχολεία του Δήμου Θέρμης
Οι μαθητές γνωρίζουν τη Μάχη των Βασιλικών ως κομμάτι της ιστορίας τους και της εθνικής τους συνείδησης, αναδεικνύουν το ιστορικό γεγονός και τη σημασία του και εκφράζονται βιωματικά για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας αλλά και την ευθύνη της προάσπισής τους. Αφορά τους μαθητές των Λυκείων, των Γυμνασίων και των τριών μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού όλων των σχολείων του Δήμου Θέρμης