Κυριακή,13 Ιουνίου, 18.00
Από την πλατεία Χάνια μέχρι το σημείο της μάχης και επιστροφή


Ακολουθώντας τη διαδρομή της μάχης, κάτοικοι κάθε ηλικίας βαδίζουν στη διαδρομή που ακολούθησαν οι μαχητές από τα Βασιλικά μέχρι το πραγματικό σημείο της μάχης