Κυριακή, 13 Ιουνίου, 10.00
Ι. Ναός Αγ. Γεωργίου και Πλατεία Μνημείου

Δοξολογία στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου. Έπαρση της σημαίας της επανάστασης. Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας