Η εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λειβαδιωτών στις 18/7 ματαιώνεται
από την Οργανωτική Επιτροπή ΒΑΣΙΛΙΚΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ. Σε συνεργασία με την 
Κοινότητα Λειβαδίου θα πραγματοποιηθεί άλλη εκδήλωση για το Λειβάδι σε 
χρόνο που θα ανακοινωθεί.